SKOREM

"KLIENT DECYDUJE, MY REALIZUJEMY" Piotr Skowroński

główne obszary działalności

 • Kompleksowe roboty torowe
 • Modernizacja torów i rozjazdów
 • Kontrole stanu technicznego bocznic
 • Roboty melioracyjne
 • Czyszczenie ciągów kanalizacyjnych
 • Czyszczenie zbiorników i osadników
 • Roboty budowlane i instalacyjne w pełnym zakresie
 • Zabezpieczenie techniczne mienia
 • Konserwacja terenów zieleni
 • Usługi transportowe oraz ciężkim sprzętem budowlanym
 • Roboty rozbiórkowe wraz z rekultywacją terenu
 • Handel akcesoriami i materiałami kolejowymi