SKOREM

"KLIENT DECYDUJE, MY REALIZUJEMY" Piotr Skowroński

O Nas

Historia powstania ZAKŁADU USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNEGO "SKOREM" PIOTR SKOWROŃSKI (w skrócie ZUHP SKOREM) sięga początku lat dziewięćdziesiątych. W ciągu tych kilkudziesięciu lat istnienia firmy wielu Kontrahentów obdarzyło nas zaufaniem. Specjalizujemy się w budowie jak również utrzymaniu nawierzchni kolejowej w zakresie remontów kapitalnych, bieżących oraz konserwacji wraz z przeglądami urządzeń SRK. Firmę ZUHP SKOREM tworzą pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w budowie oraz remontach infrastruktury torowej. Posiadamy rozbudowaną bazę magazynową jak również bogaty park maszynowy i narzędziowy. Posiadamy niezbędne uprawnienia do prowadzenia i nadzoru realizowanych robót. Świadczymy usługi z materiałów własnych jak również powierzonych w ramach danego zadania. Umowy, które obecnie realizujemy, obejmują swym zakresem także likwidacje awarii z przywróceniem ruchu kolejowego do 6h od momentu zgłoszenia. Wszelkie prace konserwacyjne jesteśmy w stanie wykonywać pod ruchem z zachowaniem ciągłości pracy bocznic. Prace wykonywane przez ZUHP SKOREM są zgodne z instrukcją Cd-1 "Zasady utrzymania nawierzchni kolejowej wraz z podtorzem oraz obiektów inżynieryjnych na bocznicach kolejowych użytkowanych przed PKP CARGO S.A." W celu osiągnięcia lepszej jakości działania firmy, wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO-9001:2001 oraz Publikacji Standaryzacji NATO AQAP-2120:2003.

Firma ZUHP SKOREM jako jedna z nielicznych, posiada NATOWSKI KOD PODMIOTU GOSPODARKI NARODOWEJ NCAGE: 0908H, który to upoważnia do realizacji zadań w strukturach NATO.

Nasze motto brzmi "KLIENT DECYDUJE, MY REALIZUJEMY"